تبدیل ارز خرد

Use the form to requst a small currency exchange

از فرم این صفحه برای اضافه کردن یک تبدیل ارز کوچک به سبد خرید خود استفاده کنید
در حال حاضر سقف تراکنش برای هر کاربر ۱ میلیون تومان در روز میباشد
.در وارد کردن شماره کارت مقصد دقت کنید به دلیل محدودیت های فنی عودت مبالغ اشتباه ممکن است مقدور نباشد