کاهش شدید ویزاهای دایم

استرالیا در سال مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ تعداد ۱۴۰۳۶۶ ویزای دایم اعطا کرده که نزدیک به ۲۰ هزار ویزا کمتر از سقف تعیین شده برای این نوع ویزا میباشد. تبعه هندوستان بیشترین سهم را ازاین تعداد ویزا داشته اند

این تعداد ویزا کمترین تعداد ویزای از این نوع از سال مالی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ میباشد. در گزارشی که توسط دولت منتشر شده است اعلام شده است که محدودیت های کوید۱۹ تاثیر بسزایی در این کاهش داشته به خصوص در زمینه امکان برگزاری امتحان های زبان انگلیسی و چک های پزشکی و تاییدیه های عدم سو پیشینه . 

البته لازم به ذکر است که تعدا این نوع ویزاها به طور کلی در سالهای گذشته با کاهش روبرو بوده خصوصن در زمینه ویزاهای اسپانسر توسط کارفرما. شرایط اقتصادی بد یکی از عواملی است که باعث کاهش این نوع ویزا میشود. 

 ویزاهای همسر و مهارتی

نزدیک به ۴۲ هزار ویزا در گرایش ویزاهای خانواده صادر شده که نزدیک به ۱۰ درصد کمتر از زمان مشابه سال گذشته بوده

از ویزهای اقامت دایم دو سوم به کسانی اعطا شده است که ویزاهای اقامت موقت داشته و در استرالیا بوده اند 

البته تکمیل نشدن سقف ویزاها به این ممعنی نیست که کسی در صف نوبت این ویزا نیست. بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صف نوبت ویزا علی الخصوص ویزای همسر هستند که دولت میتواند با اعطای ویزا به آنها سهمیه را پر کند ولی دولت در حال حاضر سعی میکند تنها در مقابل هر ۲ ویزای دایم مهارتی یک ویزای خانوادگی اعطا کند. . در سال گذشته ۹۶ هزار ویزای دایم مهارتی اعطا کرده که کمی بیش از دو برابر تعدا ویزاهای گروه خانوادگی است. 

. کاهش در ویزاهای اسپانسر کارفرما میتواند خبر بدی برای اقتصاد استرالیا باشد چون تصور میشود که دارندگان این نوع ویزا به اقتصاد استرالیا بیشترین کمک را میکنند. کاهش در این گروه باعث میشود تعداد ویزای خانوادگی (همسر) هم پایین باقی مانده و بر تعدادی که در صف انتظار هستند افزوده شود


این تعداد ویزای مهارتی شامل حدود ۴ هزار ویزای مهارت های جهانی غیر وابسته GTI است که از نوامبر سال گذشته اعطای آن شروع شده است 

ویزاهای اسپانسر کارفرما ۲۹ هزار بوده اند که نزدیک به ۳۰ هزار ویزایی است که برنامه ریزی شده بود. ولی تعداد اپلیکشن ها در این فیلد بسار کمترشده است

ویزای مهارت غیر اسپانسری

این گروه ویزا شاهد بیشترین میزان کاهش بود. تنها نزدیک به ۱۳ هزار ویزای این نوع صادر شد در حالی که سال گذشته ۳۴ هزار و سال قبلتر ۳۹ هزارویزا صادر شده بود

البته کاهش در تعداد این نوع ویزا قابل پیش بینی بود چون بطور کلی سیاست کلان دولت حمایت از مهاجرت به مناطق غیر شهری و ویزاهای اسپانسری بوده است. 

وضعیت سال مالی ۲۰۲۱


احتمال میرود با توجه به شرایط کوید۱۹ و وضعیت اقتصادی استرالیا حتی اگر دولت سقف ویزاها را بالا نگه دارد میزان واقعی ویزاهای اقامت دایم اعطا شده حتی پایینتر ازسال مالی قبل بوده و اکثر ویزاها به کسانی داده شود که هم اکنون در استرالیا هستند.