تغییرات تست سیتیزنشیپ تابعیت استرالیا

 تست سیتیزنشیپ استرالیا برای اولین بار بعد از بیش از یک دهه به روز خواهد شد تا بخشی در مورد ارزش های استرالیا به آن اضافه شود

در تست جدید افراد متقاضی کسب تابعیت استرالیا با سوالاتی مانند این که آیا استرالیایی ها باید سعی کنند انگلیسی یاد بگیرند یا خیر مواجه میشوند. از جمله سوالات دیگر این است که آیا قوانین مذهبی بر قانون استرلیا ارجحیت دارند؟

از جمله سوالات دیگر این است که آیا شوهری حق دارد در قبال زنش دست به خشونت بزند وقتی که زن از وی اطلاعت نکرد یا به وی بی احترامی کرد. 

به گفته وزیر مهاجرت و تابعیت  و مسایل تنوع فرهنگی هدف این است که افرادی که قصد اخذ تابعیت استرالیا را دارند درک بهتری داشته باشند از قوانین و ارزشهای فرهنگی استرالیا. 

به گفته وی تست جدید سوالات جدید و معنادارتری خواهد داشت تا داوطلبان تابعیت درک و آشنایی و التزام به ارزشهای استرالیا مانند آزادی بیان و احترام متقابل و برابری فرصتها و ارزش دموکراسی و حاکمیت قانون داشته باشند. 

همچنین وی افزود ما به این شکل از کسانی که تقاضای تابعیت دارند میخواهید ارزشهای شهروندی استرالیا را بهتر درک کرده و به آن عمیقن پایبند باشند

تست به روز شده شامل ۲۰ سوال خواهد بود که ۵ سوال مربوط به ارزش های استرالیا خواهد بود

از داوطلبان خواسته خواهد شد که تمامی ۵ سوال مربوط به ارزشها را درست جواب دهند و در مجموع هم ۷۵ درصد سوالات را درست جواب دهند تا واجد شرایط اخذ تابعیت شوند

با وجود این تغییرات در شرایط مربوط به زبان انگلیسی و شرایط اقامت قبل تابعیت تغییراتی در نظر گرفته نشده است

QUESTIONS FROM THE UPDATED CITIZENSHIP TEST 

• Why is it important that all Australian citizens vote to elect the state and federal parliament?

• Should people in Australia make an effort to learn English?

• In Australia, can you encourage violence against a person or group of people if you have been insulted?

• Should people tolerate one another where they find that they disagree?

• In Australia, are people free to choose who they marry or not marry?

• In Australia, is it acceptable for a husband to be violent towards his wife if she has disobeyed or disrespected him?

• In Australia, do religious laws override Australian law?

• Do you agree that men and women should be provided equality of opportunity when pursuing their goals and interests?

• Should people’s freedom of speech and freedom of expression be respected in Australia?

تغییرات در تست تا ۱۵ نوامبر اعمال نخواهد شد

با وجود محدودیت های مربوط به کرونا ویروس از اخر مارچ ۸۵ هزار نفر در جشن های اخذ تابعیت استرالیا بصورت آنلاین شرکت کرده اند